Michael R. Scotch

CLIENT BASED COACHING

Uitgangspunt van een begeleidingstraject door WhiteStone is dat een cliënt een volwassen iemand is die meestal wel weet wat er aan de hand is en wat er -binnen bepaalde grenzen- nodig is om te kunnen genezen. Voor een geslaagde re-integratie is het wel een voorwaarde dat bij een werknemer/cliënt de wil aanwezig is om te genezen en er voldoende gezonde krachten aanwezig zijn die de cliënt in staat te stellen om -met deskundige hulp- zelf de aanwezige problemen op te lossen. De wil om te genezen en deze krachten zullen namelijk worden aangesproken om de genezing en re-integratie naar werk te bespoedigen.

 

Om te kunnen bepalen hoe groot de wil om te genezen bij de werknemer/cliënt is en welke gezonde krachten nog aanwezig zijn, wordt door ons een (gratis) intake-gesprek gehouden. In dit  gesprek staat totale aanvaarding van de cliënt als mens mét zijn problemen centraal.  Na een succesvol intake-gesprek wordt een specifiek op de cliënt toegesneden traject samengesteld en een gedetailleerde offerte ingediend bij de betrokken werkgever.

 

Binnen het daarop volgende traject wordt gebruik gemaakt van Client Based Coaching, een methode die is gebaseerd op de humanistische insteek van Carl Rogers. en een drietal  universeel geldende principes:

 

  •     Empathie en compassie
  •     Onvoorwaardelijke acceptatie
  •     Congruent, oprecht en echt zijn

 

Niet alleen staat de cliënt  centraal , maar het inzicht van de cliënt in zichzelf speelt eveneens een cruciale rol. Door deze manier van werken komt een cliënt tot inzichten en emoties die eerst verborgen bleven.

 

Uniek is de aandacht voor een goede non-agressieve communicatie door gedurende het gehele begeleidingstraject aandacht te besteden aan Respectvolle Communicatie.