HOOG SENSITIVITEIT

Hoog sensitiviteit is een begrip dat in de jaren negentig door de Amerikaanse wetenschapper Elaine Aron werd onderzocht en waarvoor zij de term  Highly Sensitive Person heeft bedacht, kortweg HSP. Zij ontdekte dat het zenuwstelsel van een HSP-er hoogfrequenter in trilling is, waardoor het het aangeboren vermogen heeft, om informatie van de zintuigen, nauwkeuriger en gevoeliger door te geven aan de hersenen. Zij ontdekte bovendien dat hoog sensitiviteit slechts bij 15-20% van de bevolking voor komt.

 

Hoog sensitieve mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij over specifieke kwaliteiten beschikken. Om er maar een paar te noemen: ze zorgen graag voor anderen en kunnen zich heel makkelijk inleven in iemand; ze geven graag liefde aan mens, dier en natuur; ze stellen zichzelf binnen een groep meegaand en niet agressief op en hebben begrip voor de standpunten van anderen, waardoor ze vaak een bindende factor zijn. Omdat zij  door hebben dat zij last hebben van die overvloed aan informatie vanuit de buitenwereld, houden hoog sensitieve mensen van stilte, rust, natuur en spiritualiteit.

 

In de huidige maatschappij is er een overvloed aan informatie aanwezig: honderden radio- en tv stations, Internet, E-mail, mobiele telefoons, Twitter, Facebook en ga zo maar door. Wanneer hoog sensitieve mensen langdurig te maken krijgen met een overvloed aan prikkels, komen zij er achter dat zij ook een zeer kwetsbaar systeem hebben. Zij kunnen last krijgen van stress, overspannenheid, depressie en zelfs burn-out. Als zij daarvoor hulp gaan zoeken, blijkt dat het Nederlandse credo "baat het niet, dan schaadt het niet" voor hen absoluut niet opgaat. Sterker nog, ze komen er achter dat een dergelijke behandeling altijd hun briljant ontwikkelde energiesysteem beschadigd.

NEEM CONTACT OP