Tijdens de coachingstrajecten gratis begeleiding op gebied van
Wet Verbetering Poortwachter


Tijdens langdurige ziekte krijgt iedereen die werkt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter  en de daarbij behorende tijdschema's en formulieren. Aan de kant van de werkgever zal in de meeste gevallen begeleiding worden geleverd vanuit aangesloten bedrijfs- en/of Arbo-artsen. Voor een werknemer zelf kan een dergelijk traject nogal wat onduidelijkheden opleveren.

Lees meer....

NEEM CONTACT OP