Deze Privacy verklaring gaat over het verwerken van uw gegevens bij het overdragen van uw contact- en email gegevens via het contactformulier op deze website en de eventuele verwerking van uw gegevens indien u gebruik gaat maken van onze diensten. In zulke gevallen is WhiteStone training & consultancy b.v. in het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 

Gegevens die worden verzameld:

 

Naam en voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u direct contact met ons opneemt, kunt u er ook voor kiezen om ons additionele persoonlijke informatie te geven.

 

Waarom wij uw gegevens nodig hebben en hoe wij deze gebruiken

 

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld tenzij u ons daar toestemming voor geeft of heeft gegeven. Uw gegevens worden door ons bewaard om te kunnen voldoen aan een wettelijke administratieve verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie voor de belastingwetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Indien dit niet kan worden gerealiseerd wordt uw toestemming gevraagd voor het delen van uw gegevens.

 

Naleving van wetten.

 

Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken of overdragen om: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken in te gaan; (b) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (c) de rechten, het eigendom en de veiligheid van onze klanten of om anderen te beschermen.

 

Dataretentie

 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang dat nodig is om onze diensten te leveren zoals beschreven in ons Privacybeleid. Wij kunnen echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaren wij uw gegevens 7 jaar lang conform de regels van de Nederlandse overheid.

 

Uw rechten

 

Als u in bepaalde gebieden woont, waaronder de EU, heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Wij beschrijven die rechten hieronder:

 

U heeft recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

 

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, ons gebruik daarvan te beperken, of ze te laten verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar wij om wettelijke redenen gegevens moeten opslaan) zullen wij uw persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u vastleggen in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Hoe u contact met WhiteStone kunt opnemen

 

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is WhiteStone training & consultancy b.v. de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u contact met ons opnemen via email: info@thewhitestone.nl of via het antwoordformulier op deze site, of u kunt een brief sturen naar:

 

Whitestone training & consultancy b.v.

Lieven de Keijstraat 52

3067 KK ROTTERDAM