Michael R. Scotch

VERANDERMANAGEMENT

TRAINING & COACHING
VERANDERMANAGEMENT

NEEM CONTACT OP

In deze tijd van veranderingen is het van groot belang dat leidinggevenden en werknemers begrijpen hoe wij als mensen met veranderingen in onze omgeving omgaan. Iedere verandering is namelijk een proces op zich waarin iedere fase zijn eigen tijdsplanning kent.  Het is een misverstand te denken dat oudere werknemers per definitie slechter kunnen omgaan met verandering dan jongeren. Veel meer zal het succesvol omgaan met verandering afhangen van hoe het veranderingsproces van de individuele werknemer zich voltrekt.

 

In alle veranderingen die plaats vinden in ons leven gaan wij als mens door een proces van vier stappen dat de Zweedse psycholoog Claes F. Janssen 'de vier kamers van verandering' heeft genoemd. Hij stelt dat zodra er een verandering in ons leven en/of werk plaatsvindt, wij van tevredenheid met 'de oude' situatie, eerst naar een periode van ontkenning en vervolgens naar periode van verwarring bewegen. Pas als we bereid zijn om datgene wat 'het oude' is los te laten en op te geven (en niet eerder!!) komt er ruimte voor nieuwe mogelijkheden, vernieuwing.

 

Vaak wordt in organisaties wel veel aandacht besteed aan de nieuwe richting waarin de organisatie zich zal gaan bewegen en wat die nieuwe richting voor de werknemers betekent aan nieuw aan te leren vaardigheden en /of gedrag. Helaas wordt er meestal vrij weinig tijd besteed aan het proces van de werknemers zelf en de plek waar zij zich bevinden in hun eigen proces. Niet zelden leidt dit tot onnodige uitval en (langdurig) verzuim van werknemers.

 

Heeft u interesse in begeleiding op het gebied van verandermanagement?
Neem dan  gerust contact met ons op.