“How many sorrows do you try to hide,

in a world of illusion that's covering your mind?

 (Eurythmics)

 

LEVEN in BALANS
voor hoog sensitieve mensen

De meesten onder ons streven naar balans en rust in ons leven. Het is helaas vaak zo, dat die balans en die rust in ons leven ontbreken. Als we op zo’n moment van onbalans van een afstandje naar ons leven zouden kunnen kijken is het meestal zo dat het niet zozeer de balans is die ontbreekt, maar de harmonie met het leven om ons heen.

 

Om volledig in harmonie met onze gehele omgeving te leven, moeten we inzicht krijgen in de wijze waarop wij met onze externe- en interne wereld omgaan en hoe we die harmonie kunnen herstellen. Dat geldt vooral voor (hoog)sensitieve mensen. Hun zenuwstelsel heeft namelijk het aangeboren vermogen om informatie die het krijgt van de zintuigen, nauwkeuriger en gevoeliger door te geven aan de hersenen. Sensitieve mensen zijn gevoeliger voor subtiele informatie die anderen niet horen, niet zien en voelen.

 

Deze kwaliteiten kennen echter ook een schaduwzijde: sensitieve mensen leiden vaak een leven waarin de harmonie ver te zoeken is en waarin de buitenwereld hun hele leven beheerst. Vaak zonder dat zij dat zelf in de gaten hebben, worden hun eigen meningen, gedachtes en gevoelens totaal ondergesneeuwd door de veelheid van externe prikkels. Als er weinig mogelijkheden zijn om de harmonie te herstellen, zich te gronden en het contact met hun lichaam te herstellen, kunnen zij last krijgen van malende gedachten, onzekerheid en het gevoel geen controle meer te hebben over hun leven. Dat kan zelfs zo ver gaan dat zij niet meer bij hun eigen mening en gevoel kunnen, het contact met hun lichaam 'verliezen' en zichzelf 'verliezen'. Het gevolg van dit gebrek aan algehele harmonie kennen (hoog)sensitieve mensen maar al te goed: stress, (over)vermoeidheid, overspannen, of nog erger burn-out.

 

Herken jij jezelf in de hierboven beschreven tekst en wil je jouw leven weer in balans brengen en een einde maken aan stress, (over)vermoeidheid en/of zelfs burn-out? Neem dan contact met ons op voor  coaching, begeleiding terug naar werk, een cursus of workshop!

"Sometimes it is necessary to re-teach people their beauty, so they can flower again from within"

HOOG SENSITIVITEIT

Voordelen en Problemen

Hoog sensitiviteit is een begrip dat in de jaren negentig door de Amerikaanse wetenschapper Elaine Aron werd onderzocht en waarvoor zij de term  Highly Sensitive Person heeft bedacht, kortweg HSP. Zij ontdekte dat het zenuwstelsel van een HSP-er hoogfrequenter in trilling is, waardoor het het aangeboren vermogen heeft, om informatie die het krijgt van de zintuigen, nauwkeuriger en gevoeliger door te geven aan de hersenen. Zij ontdekte bovendien dat hoog sensitiviteit slechts bij 15-20% van de bevolking voor komt.

 

Hoog sensitieve mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij over specifieke kwaliteiten beschikken die te danken zijn aan hun briljant ontworpen sensitieve systeem. Om er maar een paar te noemen: ze zorgen graag voor anderen en kunnen zich heel makkelijk inleven in iemand; ze geven graag liefde aan mens, dier en natuur; ze stellen zichzelf binnen een groep meegaand en niet agressief op en hebben begrip voor de standpunten van anderen, waardoor ze een bindende factor zijn. Omdat zij -soms onbewust- door hebben dat zij last hebben van die overvloed aan informatie vanuit de buitenwereld, houden hoog sensitieve mensen van stilte, rust, natuur en spiritualiteit.

 

In de huidige maatschappij is er een overvloed aan informatie aanwezig: honderden radio- en tv stations, Internet, E-mail, mobiele telefoons, Twitter, Facebook en ga zo maar door. Wanneer hoog sensitieve mensen langdurig te maken krijgen met een overvloed aan prikkels uit die moderne omgeving, komen zij er achter dat zij ook een zeer kwetsbaar systeem hebben. Zij kunnen last krijgen van stress, overspannenheid, depressie en zelfs burn-out. Als zij daarvoor hulp gaan zoeken, blijkt dat het Nederlandse credo "baat het niet, dan schaadt het niet" voor hen absoluut niet opgaat. Ze leren dan meestal door schade en schande dat als iemand geen rekening houdt met hun hoog sensitiviteit, ze meer kwaad doen dan goed. Sterker nog, ze komen er achter dat een dergelijke behandeling altijd hun briljant ontwikkelde energiesysteem beschadigd.

 

Wil jij weten of je hoog sensitief bent? Doe dan de onderstaande test en neem een kijkje op de HSP informatie pagina. Daar vind je alle relevante informatie, achtergronden, leuke weetjes en een lijst van boeken mocht je je verder willen verdiepen in het onderwerp.

 

Neem ook eens een kijkje bij de onderdelen, die specifiek gaan over hoog gevoeligheid in de werkomgeving en over hoog sensitiviteit in de prive omgeving.

Boeken over HSP

 

 

Doe de HSP test
"Lost energy, lost enthusiasm, lost confidence"

HOOG SENSITIVITEIT

coaching op de werkplek

In de huidige maatschappij zijn reorganisaties eerder regel dan uitzondering geworden. Daar komt nog bij dat tegenwoordig in de meeste bedrijfsculturen de nadruk ligt op prestaties, efficiëntie en strakke planningen. Als bovendien de werkplek druk, lawaaierig en hectisch is, krijgen hoog sensitieve  mensen zo veel informatie tegelijk te verwerken, dat zij 'geestelijk' gaan verzuimen. Om rust te krijgen trekken ze zich terug en schroeven ze hun betrokkenheid bij hun werk, collega's en werkgever terug.

 

Als zij er niet in slagen voldoende rust in te bouwen zal ook hun communicatie veranderen: ze worden snel 'geraakt' door opmerkingen van collega's en leidinggevenden en reageren bot en gefrustreerd, waardoor ze problemen op het gebied van relaties krijgen. Als gevolg daarvan voelen ze zich onbegrepen, waardoor ze weer slechter gaan functioneren en presteren.

 

Het is voor hoog sensitieve mensen moeilijk om zonder professionele hulp deze neerwaartse spiraal te stoppen, omdat ze vaak niet weten waar ze op moeten letten, niet weten wat echt goed voor hun is en wat slecht voor hun is. Daardoor ontwikkelen ze lichamelijke klachten en krijgen last van overspannenheid, depressie, stress en ten slotte burn-out. Klachten waar ze vaak geen raad mee weten en waar de reguliere hulp soms meer schade berokkent dan gewenst is.

 

Daarom is het aan te raden dat hoog sensitieve mensen iedere behandeling zorgvuldig uitkiezen, waarbij het is aan te bevelen dat degene die hen behandelt ook hoog sensitief is, omdat anders de kans op schade groot is. Uiteraard wil het reguliere hulpverleningscircuit hier in de meeste gevallen niet aan, maar persoonlijk ben ik van mening dat een hoog sensitief persoon zich niet moet inlaten met  alles wat ‘therapie’ heet omdat zij daar niets te zoeken hebben.

COACHING
BURN OUT

WILLEM RADDER

Ik weet nog goed wanneer ik voor het eerst van in mijn leven te maken kreeg met mijn (over)gevoelige kant. Ik was 13 en kwam voor het eerst mijn klas van de middelbare school binnen. Allemaal nieuwe gezichten en nieuwe indrukken en vanaf de eerste minuut een streng regime van mond houden, stilzitten en opletten. Ik had nu niet één leraar of lerares, maar ieder uur een ander, met een ander manier van omgaan met de klas, maar vooral met mij. De regelmaat was ook weg alles was en bleef één grote verandering.

 

Ik heb die HBS met vallen en opstaan afgemaakt en daarna op de Technische Hogeschool in Delft een opleiding tot bouwkundig ingenieur afgerond. Daarna ben ik 18 jaar in diverse (Europese) management functies werkzaam geweest in de ICT wereld. Jaren waarin ik van tijd tot tijd weer ‘last kreeg’ van dezelfde klachten als toen.

 

Toen ik na een forse gezondheidscrisisin de jaren daarna in aanraking kwam met het begrip ‘HSP’ -wat voor highly sensitive person staat- was het alsof ik een boek zat te lezen dat over mij was geschreven, zo groot was de herkenning. Alles viel op zijn plaats: de overstimulatie op drukke plekken, de afkeer voor geweld (al was het op TV of in de bioscoop), en de neiging me terug te trekken als het allemaal teveel werd.

 

Vanuit mijn eigen diepgaande ervaring met hoog sensitiviteit ben ik in April 2000 begonnen met mijn bedrijf WhiteStone. Daarin richt ik me niet alleen richt op het werken met gezonde HSP-ers, maar ook op HSP-ers die op hun werk of in hun privé-leven moeite hebben om zich in een overwegend niet-HSP wereld staande kunnen houden.  Een wereld waar overstimulatie bijna gemeengoed is geworden en agressiviteit (in woord en gebaar) hand over hand toeneemt.

CONTACT

WhiteStone training & consultancy b.v.

Lieven de Keijstraat 52

3067 KK  Rotterdam

Telefoon: 010 - 26 00 140

Mobiel   : 06 - 1101 8708